Galeria

P A R A S O L

 


 

S P R Z Ę T  
D O
I N T E G R A C J I  S E N S O R Y C Z N E J

KONTAKT

Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów w 2 placówkach w Poznaniu oraz Palędziu. Prowadzimy również grupy zabawowe. Po szczegóły zapraszamy na stronę

Wróć

www.parasol.edu.pl

STRONA GŁÓWNA

REGULAMIN