REGULAMIN

STRONA GŁÓWNA

www.parasol.edu.pl

Wróć

Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych terapeutów w 2 placówkach w Poznaniu oraz Palędziu. Prowadzimy również grupy zabawowe. Po szczegóły zapraszamy na stronę

KONTAKT

S P R Z Ę T  

D O

I N T E G R A C J I  S E N S O R Y C Z N E J


 

P A R A S O L

 

Galeria