REGULAMIN

STRONA GŁÓWNA

Wróć

Przed dokonanie zakupów, prosimy o zapoznanie się z regulaminem sklepu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Parasol - Sprzęt do SI

Od dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W odniesieniu do powyższego informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tomasz Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka
NIP: 6671658468
Babie Lato 4/4
62-070 Dopiewo.

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej oferty w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

  1. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Tomasz Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka

  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@sprzetdosiparasol.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:

Tomasz Kierzek 
Babie Lato 4/4
62-070 Dopiewo

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

1. Dane firmy:
Sklep internetowy Parasol – Sprzęt do SI dostępny jest pod adresem
https://www.sprzetdosiparasol.pl

Siedziba firmy znajduje się w Dopiewcu, a jej właścicielem jest Tomasz Kierzek.

2. Składanie zamówień:

Zamówienia można składać e- mailowo: sklep@sprzetdosiparasol.pl lub poprzez stronę internetową firmy : https://www.sprzetdosiparasol.pl (formularz zamówienia dostępny jest przez cały tydzień o dowolnej porze).
W odpowiedzi automatycznie przesyłamy maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia. Termin jego realizacji uzależniony jest od dostępności danego sprzętu w magazynie ( informacja znajduje się w opisie produktu). W przypadku braku produktu w danej chwili firma Parasol – Sprzęt do SI niezwłocznie informuje o tym Klienta.

Zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem sprzetdosiparasol.pl jest moment otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o tytule “Twoje potwierdzenie do zamówienia z (tutaj data zamówienia)”
 

Towar jest gotowy do wysyłki (pod warunkiem uiszczenia wszystkich należności) po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail o tytule “Twoje zamówienie (tutaj data złożenia zamówienia) jest zrealizowane”.

3. Kontakt ze sklepem:

Telefoniczny pod nr tel.: 723-188-827

Poniedziałek – Niedziela – od 7:00 – 22:00

e-mail: sklep@sprzetdosiparasol.pl

lub poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu : https://www.sprzetdosiparasol.pl

4. Ceny produktów:

Cena każdego produktu znajduje się obok jego zdjęcia i jest ceną brutto. Płatność może być dokonywana jako: przedpłata przelewem.

Brak pełnej opłaty za zamówiony przedmiot (cena przedmiotu + cena wysyłki (w przypadku odbioru osobistego – cena przedmiotu)) oznacza, że towar pozostaje własnością firmy  Tomasz Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka

Dane do przedpłaty przelewem:

Tomasz Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka
NIP: 6671658468
Babie Lato 4/4
62-070 Dopiewo

Numer konta: 72 1140 2004 0000 3102 8185 3470

mBank

 

5.Faktura:
Do każdego zakupionego produktu wystawiamy fakturę/ rachunek bez vat.

Podczas składania zamówienia Klient musi koniecznie podać wszystkie niezbędne dane do faktury.

6. Wysyłka zamówienia:

Zamówiony towar jest wysyłany pod wskazany adres w ciągu 1-3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku). W przypadku, gdy produkt wymaga dłuższego czasu realizacji, termin wysyłki uzgadniany jest przez nas indywidualnie. Przy każdym z przedmiotów widnieje informacja, iż koszty wysyłki ustalane są indywidualnie. Wysyłka nie zostanie zrealizowana (dotyczy przedpłaty na konto bankowe) w przypadku braku uiszczenia przez Klienta opłaty za wysyłkę towaru/ów.

7. Koszty wysyłki:

Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie i podane  do wiadomości Klienta w ciągu 1-3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Sklep nie nalicza automatycznie kosztów wysyłki. Przed dokonaniem wpłaty za zakupiony towar Klient musi zwrócić się do nas o podanie kwoty wysyłki do danego/danych przedmiotów. Wysyłka nie zostanie zrealizowana (dotyczy przedpłaty na konto bankowe) w przypadku braku uiszczenia przez Klienta opłaty za wysyłkę towaru/ów. Możliwy jest odbiór osobisty uzgadniany indywidualnie (telefonicznie lub e- mailowo). W niektórych przypadkach możemy dowieźć zamówiony towar do klienta (ceny uzgadniane indywidualnie).

8. Reklamacja:

Przy odbiorze przesyłki, należy koniecznie w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki i stan towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy spisać protokół z kurierem. Brak protokołu uszkodzeń spisanego z kurierem jest jednoznaczne z tym, że towar odebrany został jako 100% sprawny. W tym przypadku firma Tomasz Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka  nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia.

9. Zwroty:

Zgodnie z ustawą z 14 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów na odległość w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu po czym zwrócić towar do Tomasz Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka w nienaruszonym stanie (towar nie był używany, jest w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu). Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na  adres uzgodniony z firmą Tomasz Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka
z dopiskiem „zwrot towaru”.

Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą odbierane przez firmę Tomasz Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Firma Tomasz Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka dokona zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, pod warunkiem otrzymania od Klienta niezbędnych danych (numeru konta bankowego lub innych danych umożliwiających zwrot należności).

10. Dane osobowe:

Rejestrując się w sklepie, Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia, a także otrzymanie informacji drogą elektroniczną o akcjach promocyjnych. W każdej chwili Klient może zrezygnować z dalszego informowania o akcjach promocyjnych, wysyłając na adres kontaktowy sklepu e-maila z tematem: „STOP PROMOCJE”
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z tą Ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

11. Warunki końcowe:

Obecność produktów na stronie internetowej sklepu Parasol Sprzęt Do Si nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

 

 

KONTAKT

S P R Z Ę T  

D O

I N T E G R A C J I  S E N S O R Y C Z N E J


 

P A R A S O L

 

Galeria