Galeria

P A R A S O L

 


 

S P R Z Ę T  
D O
I N T E G R A C J I  S E N S O R Y C Z N E J

KONTAKT

Przed dokonanie zakupów, prosimy o zapoznanie się z regulaminem sklepu. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Parasol - Sprzęt do SI

Od dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W odniesieniu do powyższego informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Kruszyńska-Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka, ul. Jackowskiego 27/1a , 60-487 Poznań NIP: 6671727979.

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

  1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej oferty w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa.

  1. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej firmy Magdalena Kruszyńska-Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka

  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe.

  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@parasol.edu.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:

ul. Jackoskiego 27/1a , 60-487 Poznań

Informujemy również, że:

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą,zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

1. Dane firmy:
Sklep internetowy Parasol – Sprzęt do SI dostępny jest pod adresem
https://www.sprzetdosiparasol.pl

Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu, a jej właścicielem jest Magdalena Kruszyńska-Kierzek.

2. Składanie zamówień:

Zamówienia można składać e- mailowo: sklep@sprzetdosiparasol.pl lub poprzez stronę internetową firmy : https://www.sprzetdosiparasol.pl (formularz zamówienia dostępny jest przez cały tydzień o dowolnej porze).
W odpowiedzi automatycznie przesyłamy maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia. Termin jego realizacji uzależniony jest od dostępności danego sprzętu w magazynie ( informacja znajduje się w opisie produktu). W przypadku braku produktu w danej chwili firma Parasol – Sprzęt do SI niezwłocznie informuje o tym Klienta.

Zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a sklepem sprzetdosiparasol.pl jest moment otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail o tytule “Twoje potwierdzenie do zamówienia z (tutaj data zamówienia)”
 

Towar jest gotowy do wysyłki (pod warunkiem uiszczenia wszystkich należności) po otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail o tytule “Twoje zamówienie (tutaj data złożenia zamówienia) jest zrealizowane”.

3. Kontakt ze sklepem:

Telefoniczny pod nr tel.: 723-188-827

Poniedziałek – Niedziela – od 7:00 – 22:00

e-mail: sklep@sprzetdosiparasol.pl

lub poprzez formularz kontaktowy na stronie sklepu : https://www.sprzetdosiparasol.pl

4. Ceny produktów:

Cena każdego produktu znajduje się obok jego zdjęcia i jest ceną brutto. Płatność może być dokonywana jako: przedpłata przelewem.

Brak pełnej opłaty za zamówiony przedmiot (cena przedmiotu + cena wysyłki (w przypadku odbioru osobistego – cena przedmiotu)) oznacza, że towar pozostaje własnością firmy Magdalena Kruszyńska-Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka

Dane do przedpłaty przelewem:

MAGDALENA KRUSZYŃSKA-KIERZEK

Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka

 Maksymiliana Jackowskiego 27/1A

60-478 Poznań

Numer konta: 96 1240 1747 1111 0010 8568 9515

PEKAO I O. w Poznaniu

 

5.Faktura:
Do każdego zakupionego produktu wystawiamy fakturę/ rachunek bez vat.

Podczas składania zamówienia Klient musi koniecznie podać wszystkie niezbędne dane do faktury.

6. Wysyłka zamówienia:

Zamówiony towar jest wysyłany pod wskazany adres w ciągu 1-3 dni roboczych (od poniedziałku do piątku). W przypadku, gdy produkt wymaga dłuższego czasu realizacji, termin wysyłki uzgadniany jest przez nas indywidualnie. Przy każdym z przedmiotów widnieje informacja, iż koszty wysyłki ustalane są indywidualnie. Wysyłka nie zostanie zrealizowana (dotyczy przedpłaty na konto bankowe) w przypadku braku uiszczenia przez Klienta opłaty za wysyłkę towaru/ów.

7. Koszty wysyłki:

Wysyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie i podane  do wiadomości Klienta w ciągu 1-3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Sklep nie nalicza automatycznie kosztów wysyłki. Przed dokonaniem wpłaty za zakupiony towar Klient musi zwrócić się do nas o podanie kwoty wysyłki do danego/danych przedmiotów. Wysyłka nie zostanie zrealizowana (dotyczy przedpłaty na konto bankowe) w przypadku braku uiszczenia przez Klienta opłaty za wysyłkę towaru/ów. Możliwy jest odbiór osobisty uzgadniany indywidualnie (telefonicznie lub e- mailowo). W niektórych przypadkach możemy dowieźć zamówiony towar do klienta (ceny uzgadniane indywidualnie).

8. Reklamacja:

Przy odbiorze przesyłki, należy koniecznie w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki i stan towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy spisać protokół z kurierem. Brak protokołu uszkodzeń spisanego z kurierem jest jednoznaczne z tym, że towar odebrany został jako 100% sprawny. W tym przypadku firma Magdalena Kruszyńska-Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka  nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia.

9. Zwroty:

Zgodnie z ustawą z 14 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu towarów na odległość w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W tym celu Klient powinien złożyć na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy z zachowaniem 14-dniowego okresu. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu po czym zwrócić towar do Magdalena Kruszyńska – Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka w nienaruszonym stanie (towar nie był używany, jest w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu). Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy na  ares uzgodniony z firmą Magdalena Kruszyńska-Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka
z dopiskiem „zwrot towaru”.

Przesyłki odsyłane za pobraniem nie będą odbierane przez firmę Magdalena Kruszyńska-Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka. Koszt odesłania towaru ponosi Klient. Firma Magdalena Kruszyńska-Kierzek Parasol Pracownia Rozwoju Dziecka dokona zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, pod warunkiem otrzymania od Klienta niezbędnych danych (numeru konta bankowego lub innych danych umożliwiających zwrot należności).

10. Dane osobowe:

Rejestrując się w sklepie, Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie do celów realizacji zamówienia, a także otrzymanie informacji drogą elektroniczną o akcjach promocyjnych. W każdej chwili Klient może zrezygnować z dalszego informowania o akcjach promocyjnych, wysyłając na adres kontaktowy sklepu e-maila z tematem: „STOP PROMOCJE”
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodnie z tą Ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

11. Warunki końcowe:

Obecność produktów na stronie internetowej sklepu Parasol Sprzęt Do Si nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego, a także przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

 

 

Wróć

STRONA GŁÓWNA

REGULAMIN