STRONA GŁÓWNA

P A R A S O L

 


 

S P R Z Ę T
D O
I N T E G R A C J I  S E N S O R Y C Z N E J

KONTAKT

REGULAMIN

Wróć

Wymiary:                                              220 cm x 50 cm

Materiał:                                               drewno, lina polipropylenowa

Dopuszczalne obciążenie:                40 kg

Kolor:                                                    naturalne drewno

Waga:                                                    ok 7 kg

Przeznaczenie:                                    terapia SI

Dokumenty:                                         deklaracja zgodności CE

Zestaw zawiera:                                  mostek terapeutyczny, 4 liny z kółkiem stalowym

 

 

 

 

Duży mostek terapeutyczny z 9 kładkami, doskonały do ćwiczenia równowagi oraz stymulacji układu przedsionkowego.

9 kładek umożliwia sprawne przejście dla mniej wprawionego użytkownika - w miarę postępów ilość kładek można zmniejszyć poprzez ich łatwy demontaż.

Cena : 1499,00 PLN